Nørgaard & Holscher Projekter
Om os
Kontakt
Landskabsarkitekter - Strandgade 30B - 1401 København K - 38194311 - nh@nh-landskab.dk

__________________________________________________________________________

Om os
//

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


   
Avedøre Kirke
Avedøre Kirke >

Lea Nørgaard og Vibeke Holscher overtog i 1987 landskabsarkitektfirmaet Edith og Ole Nørgaard, der var etableret i 1954. Begge indehavere har været tilknyttet tegnestuen siden 1978.

Tegnestuen varetager opgaver inden for et bredt spektrum af landskabsarkitektens virkefelt, såvel ved selvstændig planlægning som i samarbejde med andre rådgivere. Arbejdsområderne spænder fra mindre haveanlæg til planlægning i tilknytning til større byggerier. En stor del af vores opgaver knytter sig til pleje- og ældreboligområdet, renovering af boligområder, museumsbyggerier samt undervisningsinstitutioner. Derudover har vi mange års erfaring med retablering, pleje og vedligeholdelse af bestående anlæg.

Vor indgangsvinkel til landskabsarkitektfaget bygger på følgende grundholdning:

  • Planlægningen af landskab og friarealer skal medvirke til at skabe de rette rammer for afvikling af stedets funktioner, for rekreation, for udøvelse af fritidsaktiviteter og for æstetiske oplevelser. Samt ikke mindst indgå i et frugtbart samspil med omgivelserne og tolke stedets ånd.
  • Vi arbejder ud fra den antagelse at god planlægning og smukke omgivelser baner vejen for øget trivsel og større ansvarsfølelse hos borgerne.
  • Landskab og by- og bebyggelsesplaner skal ses i sammenhæng, og planlægningen skal tage udgangspunkt i lokaliteten og så vidt muligt udnytte eller integrere stedets bymæssige eller landskabelige kvaliteter. Vi lægger vægt på at fastholde en regional identitet med rødder i tradition og godt håndværk uden at forfalde til nostalgi.
  • Miljøaspekter skal være en integreret del af planlægningen og indgår naturligt i vores projekter.

  • Vi vægter en tæt dialog med brugerne højt og ser dette samarbejde som en vigtig faktor for at opnå et holdbart og fremadrettet resultat.


Organisation og ejerforhold

Firmaet er et interessentskab, indehavere og daglige ledere er Lea Nørgaard og Vibeke Holscher.
SE/CVR-nr: 10 62 15 34        Nørgaard & Holscher Landskabsarkitekter MDL PLR - Strandgade 30B - 1401 København Kk - 3819 4311 - nh@nh-landskab.dk