Nørgaard & Holscher Projekter
Om os
Kontakt
Landskabsarkitekter - Strandgade 30B - 1401 København K - 38194311 - nh@nh-landskab.dk

__________________________________________________________________________  X
  >

Det nye Bytoften

Bytoften i Gladsaxe er et nedslidt boligområde med rækkehusbebyggelse. Bebyggelsen er opført i 1950’erne med en forventet levetid på ca. 25 år set på baggrund af de anvendte materialer og konstruktioner. I samråd med landsbyggefonden er det besluttet at gennemføre en totalnedrivning og efterfølgende nyopførelse af en tidssvarende tæt-lav bebyggelse. Byggeriet skal opføres som lavenergibyggeri i lavenergiklasse 2015. Der lægges vægt på bæredygtighed, og miljømæssige tiltag indarbejdes ligeledes i planlægningen af friarealerne, herunder opsamling og genanvendelse af regnvand, etablering af regnbede m.v. Planlægningen gennemføres i tæt samarbejde med byggeudvalget, hvor der bl.a. deltager beboerrepræsentanter, og der holdes informationsmøder for samtlige beboere gennem hele processen, idet en stor del af beboerne vil blive genhuset og vende tilbage til bebyggelsen efter opførelsen.
Bygherre: Gladsaxe Almennyttige Boligselskab
Forretningsfører: DAB
Sagsansvarlig: Lea Nørgaard
Samarbejdspartnere: Arkitekttegnestuen Virumgaard, Teytaud ingeniørfirma
Projektforslag: 2010, Lokalplan vedtaget 2010, for- og hovedprojekt 2011, udførelse (2 etaper) 2011 - 2015

 

 

Nørgaard & Holscher Landskabsarkitekter MDL - Strandgade 30B - 1401 København K - 3819 4311 - nh@nh-landskab.dk